LABORATORIUM

Dbamy o niezmienną jakość usług naszej lakierni, dlatego przykładamy dużą wagę do końcowej kontroli powłoki malarskiej

Celem wewnątrzzakładowej kontroli jest zapewnienie prawidłowości procesów technologicznych.
Stale rozbudowujemy własne laboratorium, w którym ocenie poddawane są między innymi takie cechy i parametry powierzchni malowanych jak:

 • grubość powłoki (zgodnie z normą PN-EN ISO 2808:2008)

 • twardość powłoki

 • przyczepność (zgodnie z normą PN-EN ISO 2409:2013-06)

 • odporność na zginanie

 • odporność na uderzenie

 • stopień połysku

 • struktura

 • wykonujemy również test polimeryzacji (zgodnie z normą PN-EN ISO 2409:2013-06) oraz

 • badania mikroskopowe


Badania i testy przeprowadzamy urządzeniami spełniającymi wymagania norm ISO, z potwierdzonymi certyfikatami kalibracji. Lakiernia Proszkowa Lak System - zapraszamy.

© 2021 by Lak System

 • Biały Facebook Ikona
 • logo matka
 • Blogger - Biały Krąg
 • Projekt bez tytułu (1)