top of page

LABORATORIUM

Dbamy o niezmienną jakość usług naszej lakierni, dlatego przykładamy dużą wagę do końcowej kontroli powłoki malarskiej

Celem wewnątrzzakładowej kontroli jest zapewnienie prawidłowości procesów technologicznych.
Stale rozbudowujemy własne laboratorium, w którym ocenie poddawane są między innymi takie cechy i parametry powierzchni malowanych jak:

  • grubość powłoki (zgodnie z normą PN-EN ISO 2808:2008)

  • twardość powłoki

  • przyczepność (zgodnie z normą PN-EN ISO 2409:2013-06)

  • odporność na zginanie

  • odporność na uderzenie

  • stopień połysku

  • struktura

  • wykonujemy również test polimeryzacji (zgodnie z normą PN-EN ISO 2409:2013-06) oraz

  • badania mikroskopowe


Badania i testy przeprowadzamy urządzeniami spełniającymi wymagania norm ISO, z potwierdzonymi certyfikatami kalibracji. Lakiernia Proszkowa Lak System - zapraszamy.

b2c302ba-573f-4981-b77d-316a19c085d0.png
.png
bottom of page